• Hrvatski
 • English
 • Barbara Šimić

  Kontakt kartica

  Pravna područja u fokusu

  Pravo društava i trgovačko pravo, M&A (Spajanja i preuzimanja)

  ISKUSTVO

  Barbara se pridružila DTB-ovom timu 2020. godine nakon stjecanja diplome magistrice prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te je danas vrijedan član tima za pravo društava i trgovačko pravo, te M&A tima (Spajanja i preuzimanja).

  Barbara pruža klijentima svakodnevnu korporativnu pravnu podršku, sudjeluje u pripremi podataka za postupke dubinske pravne analize, u pregovaranju uvjeta i izradi komercijalnih ugovora, općih uvjeta poslovanja i drugih korporativnih dokumenata, te je također uključena u izradu sažetaka, pravnih dopisa, zapisnika, kao i u informiranje klijenata o izmjenama i dopunama zakona.

  Barbara je imala priliku učiti od DTB-ovih najiskusnijih starijih odvjetnika i partnera, pomažući im u izradi, izradi i registraciji kupoprodajnih ugovora i ugovora o prijenosu dionica. Također je diplomirala na Sveučilištu Penn State u SAD-u, na kojem je stekla LL.M. diplomu iz područja korporativnog prava.

  OBRAZOVANJE

  mag. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  LL.M. iz korporativnog prava, Sveučilište Penn State, SAD

  JEZICI

  engleski