• Hrvatski
  • English
  • Pravna područja

    Restrukturiranje i stečaj

    Suvremeno poslovanje zahtijeva nezapamćenu fleksibilnost. Osobito posljednjih godina, brojni klijenti odlučili su se na restrukturiranje, obično kako bi optimizirali i održali svoje poslovanje, ali u nekim slučajevima i kako bi pripremili svoja poduzeća za prodaju. DTB-ovo poznavanje propisa i tržišnih trendova omogućuje nam da klijente u takvim situacijama savjetujemo o najpovoljnijem modelu restrukturiranja te klijentima pomaže prepoznati okolnosti koje bi mogle rezultirati obvezom pokretanja određenog postupka, čime se osigurava njihova pravodobna reakcija koja će spriječiti neželjene posljedice.
    Osim toga, u mogućnosti smo voditi klijente kroz sve aspekte pitanja nesolventnosti, i na lokalnoj i na prekograničnoj razini, pomažući vjerovnicima i poduzećima koja prolaze kroz proces restrukturiranja ili stečaja. Radi pružanja najučinkovitije i najsveobuhvatnije usluge, naš tim sastoji se od stručnjaka iz brojnih područja, uključujući područja financija, korporativnog poslovanja, nekretnina, radnopravnih odnosa, poreza, regulatornih pitanja, tržišta kapitala i parnica, te je u mogućnosti pružiti savjete, među ostalim, o državnim potporama, planiranju djelovanja u nepredvidivim situacijama, restrukturiranju dugova i poslovanja te pitanjima problematičnih preuzimanja/prodaja. Naš tim pruža podršku dužnicima u izvansudskim restrukturiranjima kako bi umanjili rizike i uvećali povrate te zastupa vjerovnike, na sudu i izvan njega, u odnosu na stečajne upravitelje, sudske likvidatore, dužnike i konkurentske vjerovnike.