• Hrvatski
 • English
 • Andrej Žmikić

  Kontakt kartica

  Pravna područja u fokusu

  Radnopravni odnosi, Pravo društava i trgovačko pravo, ESG (Društveno odgovorno poslovanje), Sporovi, parnice i arbitraža

  ISKUSTVO

  Andrej je voditelj DTB-ovog tima za radno pravo, a osim angažmana u timu zaduženog za radno pravo, također pruža vrijednu podršku timovima za korporativno pravo i komercijalne ugovore, a bavi se i kriterijima društveno odgovornog poslovanja. Andrejevo iskustvo uključuje pružanje savjeta poslodavcima iz različitih sektora, kao i pravne podrške u snalaženju i osiguravanju usklađenosti s radnim zakonodavstvom u Hrvatskoj te u svim drugim pitanjima koja proizlaze iz radnog odnosa.

  Andrej ima značajno iskustvo u rješavanju pitanja boravka i rada stranaca, prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca (tzv. TUPE aranžmani), u pregovorima sa sindikatima i radničkim vijećima, postupcima kolektivnog viška radnika, kao i u pružanju pravne podrške u pogledu menadžerskih ugovora, bonusa, otpremnina i ostalih radnopravnih povlastica, zaštite na radu, zaštite prijavitelja nepravilnosti (zviždača), suzbijanja diskriminacije i sličnog.

  Osim toga, radio je i na nizu složenih projekata dubinske analize (due diligence) u raznovrsnim transakcijama pripajanja, spajanja i prijenosa vlasništva nad društvima kao dio tima za M&A (Spajanja i preuzimanja), pružajući savjete iz radnopravne domene. Također, Andrej je uspješno savjetovao i zastupao velik broj uglednih domaćih i međunarodnih društava iz različitih sektora i područja gospodarske djelatnosti u sporazumnom rješavanju sporova i u parničnim postupcima.

  OBRAZOVANJE

  mag. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

  JEZICI

  engleski