• Hrvatski
 • English
 • Ana-Maria Sunko Perić

  Kontakt kartica

  Pravna područja u fokusu

  Tržišno natjecanje, Nekretnine i infrastruktura, Regulatorna pitanja i usklađenost

  ISKUSTVO

  Kao odvjetnica specijalizirana za pravo tržišnog natjecanja, Ana-Maria je uključena u rad na tržišnom natjecanju u užem smislu, državnim potporama i odobravanju koncentracija. Njezina praksa u području državnih potpora uključuje analizu obavijesti o javnim intervencijama, subvencijama, pojedinačnim potporama ili programima potpora. Također, savjetuje klijente o kriterijima prihvatljivosti i kvalifikacijama za korištenje državnih potpora te daje smjernice usklađenosti s pravilima EU-a. Osim toga, Ana-Maria je uključena i u velik broj drugih angažmana i upita u području prava tržišnog natjecanja, posebice priprema i pomoći pri podnošenju prijava koncentracije i pomoći pri ishođenju odobrenja koncentracije te pripreme obrane klijenata od optužbi za kartelska udruživanja i za zloporabu vladajućeg položaja. Ana-Maria svakodnevno pregledava mnoge vertikalne sporazume i analizira horizontalne odnose među poduzetnicima, te vodi i organizira brojne radionice i edukacije za klijente što im pomaže da budu usklađeni prilikom obavljanja svojih poslovnih aktivnosti na tržištu. Osim toga, konstantno radi na mnogim edukativnim projektima s klijentima i drugim kolegama, uključujući sudjelovanje na konferencijama koje tematiziraju različite aspekte prava tržišnog natjecanja.

  Ana-Maria također ima iskustva u regulatornim pitanjima i pitanjima usklađenosti, gdje klijentima svakodnevno pruža savjete na temelju opsežnih istraživanja, s posebnim naglaskom na pitanja koja se odnose na pravila o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma u nacionalnom okviru. Njezina praksa u sektoru nekretnina uključuje pružanje pomoći klijentima i investitorima prilikom razvoja i upravljanja projektima, izradu svih potrebnih ugovora, pripremu projektne dokumentacije i drugu transakcijsku podršku.

  OBRAZOVANJE

  mag. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  JEZICI

  engleski, njemački