• Hrvatski
 • English
 • Lorena Mičik

  Vježbenica s položenim pravosudnim ispitom

  T: +385 1 5391 628

  Kontakt kartica

  Pravna područja u fokusu

  Bankarstvo, financije i tržišta kapitala, Regulatorna pitanja i usklađenost

  ISKUSTVO

  Lorena se pridružila DTB-u 2020. nakon završetka LL.M. programa iz korporativnog i financijskog prava. Njezin rad u DTB-u uglavnom je usmjeren na pružanje pomoći klijentima u vezi s bankarstvom i financijama, regulatornim pitanjima i pitanjima tržišta kapitala. U tom smislu, pružala je pravnu podršku u izradi sigurnosnih dokumenata, stvaranju i registraciji vrijednosnih papira, izradi pravnih mišljenja, pružanju regulatornih savjeta u vezi s reguliranim industrijama kao i izradi prospekta i rješavanju izuzeća od objave prospekta. Nadalje, Lorena pruža savjete o regulatornoj usklađenosti, posebno u kontekstu investicijskih usluga, usluga plaćanja, usluga e-novca, fintech i kripto imovine.

  OBRAZOVANJE

  mag. iur, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  LL.M. iz korporativnog i financijskog prava, Sveučilište u Glasgowu

  Kandidat za doktorat za financijsko pravo i fintech, Sveučilište u Glasgowu

  JEZICI

  engleski