• Hrvatski
 • English
 • Iva Vukoja

  Kontakt kartica

  Pravna područja u fokusu

  Pravo društava i trgovačko pravo, M&A (Spajanja i preuzimanja), Regulatorna pitanja i usklađenost

  ISKUSTVO

  Iva se pridružila DTB-u početkom 2019. godine, odmah nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Primarno je angažirana u radu tima za pravo društava i tima za regulatorna pitanja i praksu, u kojima pomaže kolegama odvjetnicima u savjetovanju raznovrsnih korporativnih klijenata. Savjetuje inozemna i lokalna društva u pogledu njihovih redovitih i izvanrednih korporativnih promjena, od osnivanja društva pa sve do njegove likvidacije i brisanja.

  Aktivno sudjeluje u pripremi i pregledu dokumentacije u postupcima dubinske analize (due diligence), kao i u izradi transakcijske dokumentacije, a pruža i pravnu podršku klijentima u širem području trgovačkog prava.

  Iva je uključena i u nekoliko regulatornih angažmana u sklopu kojih najčešće pomaže u analizi složenih pravnih pitanja specifičnih za regulirane industrije te ažurno prati i obavještava klijente o relevantnim izmjenama i dopunama lokalnih propisa.

  OBRAZOVANJE

  mag. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

  JEZICI

  engleski