Zabranjena isplata dividende

Vi ste ovdje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donijela je odluku kojima se osiguravajućim društvima u Republici Hrvatskoj te jednom mirovinskom osiguravajućem društvu zabranjuje isplata dividendi iz ostvarenih dobiti  u 2019., kao i iz dobiti ostvarenih u prethodnim godinama. Odluka je stupila na snagu 26. ožujka 2020. i vrijedi do 30. travnja 2021., a po potrebi će se njezino trajanje i dodatno produžiti. Navedenom odlukom će u bilancama društva za osiguranje u Hrvatskoj biti zadržano oko četiri milijarde kuna dobiti.

Razlog donošenja takve odluke su trenutne izvanredne tržišne okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) te potresima u gradu Zagrebu, a njezini ciljevi su jačanje likvidnosti osiguravajućih društava, njihovo stabilnije poslovanje te održavanje stabilnosti cijelog financijskog sustava.