Prava stranaka u sudskim postupcima

Vi ste ovdje

Pandemija Covid-19 donijela je novi model poslovanja, pri čemu je većina društava prebacila svoje poslovanje online, kad god je to bilo moguće. Isto su učinila i neka tijela javne uprave u Hrvatskoj. Međutim, hrvatsko pravosuđe nije se primjereno prilagodilo novonastaloj situaciji te je pandemija uzrokovala dodatna kašnjenja u sudskim postupcima.

Naš tim za rješavanje sporova pripremio je zanimljiv osvrt na temu prava stranaka u sudskim postupcima tijekom pandemije Covid-19 koji možete pronaći na poveznici.