Nova mjera HZZ-a za siječanj i veljaču 2021.

Vi ste ovdje

HZZ je donio novu mjeru za očuvanje radnih mjesta koja je predviđena za siječanj i veljaču 2021, a donesena je u kontekstu pandemije Covid-19 te nedavnog potresa koji je zadesio Hrvatsku. U nastavku pročitajte sažetak mjere koji je pripremio naš tim za radno pravo.