Horizontalna suradnja tijekom pandemije COVID-19

Vi ste ovdje

Europska Komisija izdala je Komunikaciju o smjernicama za horizontalnu suradnju tijekom pandemije Covid-19.  Za više informacija, pročitajte dokument koji je pripremio naš tim za pravo tržišnog natjecanja.