Bohemian dovršio obveznu javnu ponudu za Hotele Jadran

Vi ste ovdje

DTB je savjetovao Bohemian Financing u postupku provođenja obvezne javne ponude za dionice hrvatskog društva Hoteli Jadran. Bohemian je djelovao zajedno s hrvatskim društvom Topaz d.o.o. Zagreb, izravnim vlasnikom Hotela Jadran. 

Javna ponuda u sklopu koje je DTB pružao pravne savjete bila je vrlo specifična. Naime, ovo je prvi put u hrvatskoj praksi da je procijenjena fer cijena za dionice iznosila nula kuna (s obzirom na činjenicu da Hoteli Jadran imaju negativni kapital). Dodatno je postupak javne ponude bio zanimljiv i radi činjenice da je indirektna promjena kontrole u Hotelima Jadran zapravo dovela do nastanka obveze za provedbu javne ponude. Uslijed svega navedenoga, postupak odobrenja javne ponude pred HANFA-om bio je nešto duži i kompleksniji te je uključivao mnoga pitanja koja su se javila po prvi puta u pravnoj praksi.