Žmikić, Andrej

Vi ste ovdje

 

područja rada

RADNO PRAVO, RJEŠAVANJE SPOROVA, TRGOVAČKO PRAVO

iskustvo

ANDREJ ŽMIKIĆ DIPLOMIRAO JE 2014. TE SE ISTE GODINE PRIDRUŽIO DTB-U. OD POČETKA JE DIO TIMA ZA RJEŠAVANJE SPOROVA I RADNO PRAVO, A DRAGOCJENU PODRŠKU PRUŽA I GRUPI ZA TRGOVAČKO PRAVO, OSOBITO U POGLEDU SUDJELOVANJA U PROJEKTNIM ZADACIMA IZ PODRUČJA RADNOG PRAVA. ANDREJ REDOVITO ZASTUPA UGLEDNA DOMAĆA I MEĐUNARODNA DRUŠTVA NA SUDOVIMA, SASTAVLJA PODNESKE, TUŽBE ITD.

U POGLEDU RADNOG PRAVA, ANDREJEVO ISKUSTVO UKLJUČUJE PRUŽANJE SAVJETA POSLODAVCIMA IZ RAZLIČITIH SEKTORA TE PRAVNU PODRŠKU U SNALAŽENJU I OSIGURAVANJU USKLAĐENOSTI S RADNIM ZAKONODAVSTVOM U HRVATSKOJ. IMA ISKUSTVA U PITANJIMA KAO ŠTO SU STATUS STRANACA, TUPE UGOVORI, PREGOVORI SA SINDIKATIMA, KOLEKTIVNE OTPREMNINE, MENADŽERSKI UGOVORI, RESTRUKTURIRANJE, USKLAĐENOST SA ZAKONIMA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE NA RADNOM MJESTU ITD.

ANDREJ JE USMJEREN NA PODUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA TE OSIGURAVANJE DA SVA RADNOPRAVNA PITANJA BUDU U SVAKOM TRENUTKU U SKLADU S PROMJENAMA U MJERODAVNOM ZAKONODAVSTVU.

MEĐUTIM, U SLUČAJU NASTANKA SPORA, ANDREJ JE U MOGUĆNOSTI PRUŽITI CJELOVITI PRAVNI SAVJET STRANKAMA KOMBINIRAJUĆI ISKUSTVO IZ PODRUČJA RJEŠAVANJA SPOROVA I RADNOPRAVNO ISKUSTVO. U TOM SMISLU ANDREJ JE USPJEŠNO ZASTUPAO BROJNE STRANKE U RADNOPRAVNIM POSTUPCIMA, A ZNAČAJNO JE I NJEGOVO ISKUSTVO U SPORAZUMNOM RJEŠAVANJU SPOROVA.

 

obrazovanje & profesionalna udruženja

DIPLOMA PRAVNOG FAKULTETA U RIJECI
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

jezici

HRVATSKI, ENGLESKI

T: 
+385 1 5391 608
F: 
+385 1 5391 601