Olena Manuilenko, voditeljica grupe za pravo intelektualnog vlasništa odvjetničkog društva Divjak, Topić & Bahtijarević, imenovana je članicom INTA-inog Odbora za autorsko pravo

Vi ste ovdje

Odbor za autorsko pravo novo je ime na popisu INTA-inih odbora. Odbor za autorsko prvo razvija i zastupa provođenje pravilnika Udruge glede utjecaja zakona o autorskim pravima i provođenja prava koja proizlaze iz žigova. Odbor će pratiti slučajeve kršenja autorskih prava, zakone i propise u različitim državama, raditi analize i Upravi dostavljati preporuke vezano uz dopune pravilnika. Angažman u odboru uključuje izradu izvješća i pisanih podnesaka, interakciju s organizacijama iz područja autorskih prava i promicanje autorskih prava u suradnji s relevantnim INTA-inim odborima.