Novi korak eksploatacija ugljikovodika na Jadranu

Vi ste ovdje

Vlada je na današnjoj sjednici donijele tri odluke kojima omogućuje provedbu javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu i njegovo raspisivanje 2. travnja.

Dvadesetak je kompanija dosada zakupilo sobu s podacima (data room) u kojoj zainteresirani investitori mogu vidjeti seizmičke podatke za hrvatski dio Jadrana.

Javno nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu provest će se prikupljanjem, pregledom i ocjenom ponuda zainteresiranih rudarskih gospodarskih subjekata i izdavanjem dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu odabranim ponuditeljima (Investitorima), s kojima će se sklopiti ugovor iz članka 22 Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Ponude se izrađuju o trošku ponuditelja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili engleskom jeziku uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik, sve u jednom izvorniku, sedam kopija i jednoj elektronskoj kopiji.

Istek roka za predaju ponuda ne može biti kraći od šest mjeseci od objave javnog nadmetanja, a ponude se predaju u pisanom obliku u propisno označenoj zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva gospodarstva.

Stručno povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, otvorit će i pregledati ponude i predložiti Vladi Republike Hrvatske izdavanje dozvola odabranim ponuditeljima u roku ne dužem od dva mjeseca od dana isteka roka za podnošenje ponude. Ugovor će se sklopit s odabranim ponuditeljem po uspješnom zaključenju pregovora u roku ne dužem od tri mjeseca od dana izdavanja dozvole.