Martina Kalamiza

Vi ste ovdje

područja rada

M&A, BANKARSKO I FINANCIJSKO PRAVO, TRŽIŠTE KAPITALA

iskustvo

MARTINA KALAMIZA SAVJETUJE MNOGOBROJNE DOMAĆE I STRANE KLIJENTE U SVIM SEGMENTIMA PREKOGRANIČNIH M&A TRANSAKCIJA, ALI I SVIM ASPEKTIMA BANKARSKIH I FINANCIJSKIH ANGAŽMANA, UKLJUČUJUĆI TRŽIŠTE KAPITALA. NJEZINO ISKUSTVO UKLJUČUJE USLUGE FINANCIRANJA PRILIKOM PREUZIMANJA, SINDICIRANE KREDITE I DRUGE KREDITNE USLUGE, SREDSTVA OSIGURANJA I STRUKTURIRANA FINANCIRANJA, IZDAVANJE OBVEZNICA, IPO I DRUGE OBLIKE TRGOVANJA KAPITALOM. 

 

obrazovanje & profesionalna udruženja

DIPLOMA PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU
LL.M. IZ FINANCIJA, INSTITUTE FOR LAW AND FINANCE (GOETHE-UNIVERSITÄT, FRANKFURT AM MAIN)
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

jezici

HRVATSKI, ENGLESKI, NJEMAČKI 

T: 
+385 1 5391 662
F: 
+385 1 5391 601