Kovač Krka, Marina

Vi ste ovdje

područja rada

TRGOVAČKO PRAVO, PRAVO DRUŠTAVA, (PRED)STEČAJ, SPAJANJA I PREUZIMANJA

iskustvo

MARINA KOVAČ KRKA IMENOVANA JE PARTNERICOM U ODVJETNIČKOM DRUŠTVU DIVJAK, TOPIĆ & BAHTIJAREVIĆ 2020. U SVOM SE RADU POSEBNO ISTIČE ISKUSTVOM U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM KORPORATIVNIM TRANSAKCIJAMA, PRUŽANJU USLUGA IZ TRGOVAČKOG PRAVA I PRAVA DRUŠTAVA, A OSIM HRVATSKE POSJEDUJE I NJEMAČKU ODVJETNIČKU KVALIFIKACIJU.

ZAHVALJUJUĆI NJEZINOM ŠIROKOM POZNAVANJU DOMAĆEG PRAVA, KAO I ISKUSTVU U DVIJE JURISDIKCIJE, SAVJETOVALA JE MEĐUNARODNE KLIJENTE U SVIM POGLEDIMA TRGOVAČKIH TRANSAKCIJA U HRVATSKOJ U RAZLIČITIM INDUSTRIJAMA I POSLOVNIM DJELATNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI REGULIRANE INDUSTRIJE.

obrazovanje & profesionalna udruženja

DIPLOMA PRAVNOG FAKTULTETA SVEUČILIŠTA U HANOVERU, NJEMAČKA 
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

jezici

HRVATSKI, NJEMAČKI, ENGLESKI 

T: 
+385 1 5391 689
F: 
+385 1 5391 601