Ema Menđušić Škugor

Vi ste ovdje

područja rada

KORPORATIVNO PRAVO, TRGOVAČKO PRAVO, JAVNA NABAVA, PARNIČNO PRAVO, PRAVO EUROPSKE UNIJE

iskustvo

EMA MENĐUŠIĆ ŠKUGOR IMA ZNAČAJNO ISKUSTVO U PRUŽANJU PRAVNIH USLUGA DOMAĆIM I STRANIM KLIJENTIMA U PODRUČJU KORPORATIVNOG PRAVA, IZRADI KOMPLEKSNIH PRAVNIH MIŠLJENJA TE JE SUDJELOVALA U ZADACIMA PROVOĐENJA DUBINSKE PRAVNE ANALIZE. ISTAKNUTE MEĐUNARODNE KLIJENTE SAVJETOVALA JE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE. EMA JE TAKOĐER U DTB TIMU ZA RJEŠAVANJE SPOROVA. DODATNO, OSOBITO SE ISTIČE BOGATIM ISKUSTVOM U SAVJETOVANJU KLIJENATA PO PITANJIMA VEZANIMA UZ PRAVO EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNO PRAVO.

obrazovanje & profesionalna udruženja

DIPLOMA PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

jezici

HRVATSKI, ENGLESKI, NJEMAČKI, TALIJANSKI

T: 
+385 1 5391 698
F: 
F +385 1 5391 601