Crnogorac, Iva

Vi ste ovdje

područja rada

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA, PRAVO NA NEKRETNINAMA, PARNICA I RJEŠAVANJE SPOROVA

iskustvo

IVA SUDJELUJE U RADU ODJELA ZA TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA TE NEKRETNINSKOJ GRUPI U OKVIRU KOJIH PRUŽA SVAKODNEVNU PRAVNU PODRŠKU NAŠIM KLIJENTIMA, SUDJELUJE U DUBINSKIM SNIMANJIMA DRUŠTAVA, SASTAVLJANJU RAZNIH KOMERCIJALNIH UGOVORA, OPĆIH UVJETA TE DRUGIH DRUŠTVENIH DOKUMENATA. TAKOĐER SAVJETUJE KLIJENTE U POGLEDU OSNIVANJA I PRESTANKA DRUŠTAVA, LIKVIDACIJI DRUŠTAVA, TE U VEZI S PROVOĐENJEM STATUSNIH PROMJENA, SAZIVANJA SKUPŠTINE DRUŠTVA, ITD. IVA JE NAŠE BROJNE KLIJENTE SAVJETOVALA U KOMPLEKSNIM POSTUPCIMA U OKVIRU TRGOVAČKOG I NEKRETNINSKOG PRAVA.

obrazovanje & profesionalna udruženja

DIPLOMA PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

jezici

HRVATSKI, ENGLESKI

T: 
+385 1 5391 600
F: 
+385 1 5391 601