Ana-Marija Grubišić Čabraja

Vi ste ovdje

područja rada

RJEŠAVANJE SPOROVA, PRAVO DRUŠTAVA, TRGOVAČKO PRAVO, JAVNA NABAVA, KONCESIJE

iskustvo

ANA-MARIJA GRUBIŠIĆ ČABRAJA ODVJETNICA JE U TIMU ZA RJEŠAVANJE SPOROVA. DOSADA SE DOKAZALA ANGAŽMANIMA NA ŠIROKOM PODRUČJU TRGOVAČKOG PRAVA TE NA PREDMETIMA JAVNE NABAVE,  JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA I KONCESIJA. ZNAČAJAN DIO ANA-MARIJINOG  RADA UKLJUČUJE DNEVNO SAVJETOVANJE I ZASTUPANJE STRANAKA U PARNIČNIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA. ANA-MARIJA JE SUDJELOVALA I NA VELIKIM INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA NA ZADACIMA PROVOĐENJA DUBINSKE PRAVNE ANALIZE.

obrazovanje & profesionalna udruženja

DIPLOMA PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

jezici

HRVATSKI, ENGLESKI

T: 
+385 1 5391 600
F: 
+385 1 5391 601